Om MINT

MINT inrättades 2013 och är underställt vicerektor för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. MINT rapporterar till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

Målet för MINT är att främja och samordna ämnesdidaktisk forskning inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska bidra till excellens i vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning och även genom samverkan med andra aktörer bidra till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer..

Verksamheten inom MINT leds av ett programråd och en samordnare.

Programrådet fastställer centrets strategi och riktlinjer för verksamheten. Samordnaren leder verksamheten i enlighet med strategin utifrån programrådets riktlinjer.

Ordförande för programrådet är Felix Ho, Docent i kemi och Excellent Lärare.

Samordnare är Anna Eckerdal, Docent i datavetenskapens didaktik.