Forskning

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet sker ämnesdidaktisk forskning i många olika sammanhang - från lärare som utforskar den egna praktiken till ämnesdidaktiska forskargrupper.

MINT stödjer forskning på olika nivåer och bidrar gärna till samverkan och samarbeten.

Fokusområden

MINT arbetar med seminarier, kurser och projekt inom vissa fokusområden. Se "Aktiviteter" för aktuell information.

STRATEGISKA SATSNINGAR

MINT stödjer olika strategiska satsningar för att stärka den ämnesdidaktiska forskningskompetensen vid fakulteten. För närvarande pågår en satsning med fokus på ämnesdidaktik inom biologi och geovetenskap.

Forskningsfinansiärer

Några externa finansiärer som man kan söka medel ifrån för ämnesdidaktisk forskning:

Vetenskaprådets Utbildningsvetenskapliga kommittén: vr.se

Marcus och Amalia Wallenberg https://maw.wallenberg.org/
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora och lärande.

Marianne och Marcus Wallenberg https://mmw.wallenberg.org/
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Riksbankens jubileumsfond https://www.rj.se/
Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

FORTE  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd https://forte.se/
Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

Verksamheten inom MINT samverkar nära med etablerade ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet som:

MINT medfinansierar och samverkar med Uppsala universitets forskarskola i ämnesdidaktik.

Senast uppdaterad: 2023-09-12