MINT - centrum för ämnesdidaktisk forskning

Målet för MINT är att främja och samordna ämnesdidaktisk forskning inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska bidra till excellens i vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning och även genom samverkan med andra aktörer bidra till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer.