Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Ansökan om medel till ämnesdidaktisk konferensresa

Stöd från MINT

MINT ska möjliggöra ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiska tillämpningar inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska främja och samordna vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning så att den bidrar till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer mot excellens.

Centret kan erbjuda flera olika typer av stöd. De vanligaste typerna är rådgivning, medfinansiering och ekonomiskt stödbidrag.

Rådgivning kring metodik och teori

Inom MINT:s nätverk finns en bred ämnesdidaktisk kompetens. MINT kan erbjuda tillgång till olika resurser, inspiration och stöd för ämnesdidaktiska projekt. Kontakta samordnaren med frågor kring sådant stöd.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd till enskilda personer. MINT kan ge forsknings- och resebidrag till anställda vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet som gör eller vill delta i ämnesdidaktisk forskning inom något av fakultetens ämnesområden.

Exempel på aktiviteter som MINT stödjer genom forsknings- och resebidrag är deltagande i forskningskonferens, tid och resurser för mindre forskningsstudier eller pilotprojekt, tid att skriva färdigt en forskningsartikel, och medel att bjuda in en gästforskare som bidrar till utvecklingen av ämnesdidaktisk forskning. Även andra aktiviteter som är relaterade till ämnesdidaktisk forskning inom något av fakultetens ämnesområden kan få stöd.

Funderar du om du kan få ekonomiskt stöd från MINT? Du är välkommen att kontakta samordnaren med frågor. Vi kan även ge råd om vad som skulle vara lämpligt att söka bidrag för, hur man kan skriva ansökan samt hur man kan genomföra ämnesdidaktiska forskningsprojekt.

För mer information om ansökningarnas utformande, se länkarna nedan.

För 2018 har totalt 250.000 SEK avsatts till sökbara medel. Ansökningar på belopp upp till och med 15.000 SEK behandlas kontinuerligt av samordnaren för MINT. Samordnaren kan skicka ärendet vidare till programrådet för konsultation.

Ansökningar på belopp över 15.000 SEK behandlas fyra gånger per år av. Sista ansökningsdag är 15 september, 15 november, 15 februari och 15 april. 2018 kommer även ansökningar att behandlas den 15 juni.

Ansökningsblankett och information

För ansökningar avseende deltagande i ämnesdidaktisk forskningskonferens, använd denna blankett.

För ansökningar avseende om forskningsbidrag, se instruktioner här.

Alla ansökningar skickas till samordnaren för MINT.

NYTTIGA RESURSER

Guide för nya forskare

National HE STEM Programme i Storbritannien har utarbetat en guide för den som är ny inom ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Getting Started with Pedagogic Research within the STEM Disciplines

Forskningsöversikt

En amerikansk rapport från 2012 ger en bra översikt om ämnesdidaktisk forskning och dess betydelse för teknisk naturvetenskaplig utbildning.