Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Om MINT

MINT inrättades 2013 och är underställt vicerektor för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. MINT rapporterar till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

Verksamheten inom MINT leds av ett programråd och en samordnare.

Programrådet fastställer centrets strategi och riktlinjer för verksamheten. Samordnaren leder verksamheten i enlighet med strategin utifrån programrådets riktlinjer.

Ordförande för programrådet 2016-2018 är Arnold Pears, docent i datavetenskapens didaktik.

Samordnare för 2016-2018 är Staffan Andersson, docent i fysikens didaktik.