Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Om MINT

MINT inrättades 2013 och är underställt vicerektor för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. MINT rapporterar till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

Verksamheten inom MINT leds av ett programråd och en samordnare.

Programrådet fastställer centrets strategi och riktlinjer för verksamheten. Samordnaren leder verksamheten i enlighet med strategin utifrån programrådets riktlinjer.

Ordförande för programrådet är Felix Ho, docent i kemi.

Samordnare är Anna Eckerdal, docent i datavetenskapens didaktik.