Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Mats Daniels belönad

2016-11-16

Mats Daniels vid datavetenskapens didaktik hedras med 2017 års SIGCSE Award for Lifetime Service to the Computer Science Education Community.

Fler nyheter