Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Forskning inom MINT

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet sker ämnesdidaktisk forskning i många olika sammanhang - från lärare som utforskar den egna praktiken till ämnesdidaktiska forskargrupper.

MINT stödjer forskning på olika nivåer och bidrar gärna till samverkan och samarbeten.

Fokusområden

MINT arbetar med seminarier, kurser och projekt inom vissa fokusområden. För närvarande är detta under utveckling.

STRATEGISKA SATSNINGAR

MINT stödjer olika strategiska satsningar för att stärka den ämnesdidaktiska forskningskompetensen vid fakulteten. För närvarande pågår en satsning med fokus på ämnesdidaktik inom kemi.

ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING och Forskarutbildning

Verksamheten inom MINT samverkar nära med etablerade ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet som:

MINT medfinansierar och samverkar med Uppsala universitets forskarskola i ämnesdidaktik.